Inschrijven voor Wine2Move

Wine2Move is een nieuwe wijnopleiding, waarin wijn anders benaderd wordt en hiermee afwijkt van de traditionele wijnopleidingen in Nederland. Wine2Move hanteert andere uitgangspunten. Het is een interactieve wijnopleiding, waarbij trends en nieuwe ontwikkelingen op wijngebied centraal staan.

De cursisten kiezen ieder een eigen thema, om gedurende het cursusjaar verder uit te werken en te verklaren. Dit gebeurt door zelfstudie, tijdens cursusavonden en verder door wijnproeverijen te bezoeken en deze ook zelf te organiseren. Per cursusgroep worden 2 of 3 proefclubjes geformeerd, waarmee minimaal 1x tussen de lessen door geproefd wordt. Deze tussentijdse proeverijen worden voorbereid door steeds een andere deelnemer die vanuit zijn/haar thema deze proeverij samenstelt en ondersteunende informatie hierbij zoekt. Verder moet men een werkstuk maken dat op het examen gepresenteerd wordt óf een 20 uur stage lopen bij een wijnhandelaar, importeur, wijnboer, etc.

De meeste Nederlandse wijnopleidingen hebben een geografische aanpak, waarbij alle gebieden overzichtelijk worden behandeld. Hiermee wordt een goede basiskennis opgebouwd die absoluut noodzakelijk is. Wanneer je eenmaal een basis hebt gelegd met het wijnbrevet, wijnacademie of een vergelijkbare opleiding, dan kun je met Wine2Move wijn anders benaderen en je kennis verdiepen. Om de interactie tijdens de cursus zo hoog mogelijk te houden kunnen er maximaal 15 cursisten per groep geplaatst worden. Van de cursisten wordt een actieve betrokkenheid verwacht.

Wine2Move is opgebouwd uit 11 lessen van 3,5 uur die zijn onderverdeeld in 3 modules. Actuele onderwerpen uit de professionele wijnwereld komen aan bod, waarbij het belangrijk is ook zelf onderzoek te doen. Tijdens de cursus is er discussie over de diverse uitkomsten en stellingen. Het praktische deel bestaat uit beschrijvend proeven. Hierbij worden klassieke grenzen overschreden, vergelijkingen gemaakt en conclusies getrokken. Invloeden van terroir, druivenras en mens worden onderzocht en bediscussieerd. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.

De opleiding Wine2Move is in januari 2012 gestart en loopt door tot december 2012. De cursus is vol.
Wij verwachten begin 2013 met een nieuwe cyclus te starten zodra er voldoende vooraanmeldingen zijn. Je kunt hiervoor al reserveren.

Inschrijven

 

Controle tegen spammers

 

Vergeet niet deze cursusinformatie te delen met andere wijnliefhebbers!
Naar boven